top of page

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM BØNN​

Når er bønn obligatorisk for barn?

Når det gjelder barn, så er ikke bønnen obligatorisk for dem inntil de når den modne alder. Likevel kreves det kontinuerlig innsats og overbevisning for å få dem til det stadium hvor en begynner å be regelmessig slik bønnen er foreskrevet. Korrekt trening og undervisning er derfor nødvendig for barn. Dette er grunnen til at Den hellige Profeten (saw) har anbefalt at når et barn når en alder av syv år, så må foreldrene be ungen om å holde bønn regelmessig, og når det når en alder av ti år, så må det bli påminnet om å holde bønn regelmessig hvis det fortsatt ikke har begynt å gjøre det (Abu Daod, Kitab-us-Salat).

 

Hvordan kan foreldre sørge for at deres barn ber regelmessig?

Straks barna når en alder av modenhet, så blir det obligatorisk for dem å holde bønn. På dette stadiet er det intet individ eller myndighet som har rett til å tvinge dem til å holde bønn, for Salat som blir holdt under tvang, har ingen betydning. Bønnen bør holdes frivillig. Dette blir da en sak mellom den enkelte person og Gud. Derfor er det alle muslimske foreldres plikt å gjøre deres barn forberedt til å holde bønn i en tidlig alder. Dessuten er det av vesentlig betydning at de ber til Gud, den Allmektige, om at deres barn holder bønn regelmessig. Guds hjelp må søkes, for dette er en veldig stor og vanskelig oppgave. 

 

Det er nevnt i Den hellige Koranen at Hadhrat Ismaf'l [Ismael) (må Allahs fred være med ham), gjennom hele sitt liv pleide å formane sin familie om å holde bønn regelmessig. 

Ofte kan en se at i hjem hvor de eldre holder bønn regelmessig, pleier også barna å etterligne de eldres bevegelser, noe som er helt naturlig, og slik holder bønn regelmessig etterhvert som de vokser. Likevel må den riktige metoden for å holde bønn læres barnet når det når en alder av syv år, Barnet må bli oppmuntret til å være med å holde bønn, og om mulig, også bli overtalt til å være med til moskeen. Dette vil utvikle en tiltrekning mellom barnet og bønnen, og vil beskytte sedvanen til å holde bønn også i den neste generasjonen. 

 

Kan man tvinge barn til å be?

Foreldrene eller vergen har fått tillatelse i noen grad til å være litt strenge mot barna, når de er mellom 10 og 12 år gamle, hvis de blir slappe til å holde bønn. Dette betyr ikke at de bør behandles grusomt og straffes, tvert imot bør de formanes på akkurat samme måte som når barn skulker skolen. Så når de når en alder av tolv år, bør de forstå at foreldrene nå er fri for deres plikter, og at nå gjelder saken mellom dem og Gud, til hvem alle er ansvarlige. Dette betyr selvsagt ikke at de ikke bør gis råd, formanes eller bli påminnet om å holde bønn, for så langt det gjelder å gi dem råd, kan det fortsette hele livet om nødvendig. Det er bare denne strengheten som det blir slutt på når barnet fyller tolv år. Som tidligere nevnt, brukte Hadhrat Isma'il (må Allahs fred være med ham) den samme metoden av kjærlighet og overbevisning. Den hellige Profeten (saw) behandlet de voksne i sin familie på samme måte. Det berettes at han pleide å vekke sin datter Hadhrat Fatimah og sin svigersønn Ali (må Allah være tilfreds med dem) for Fajr-bønnen. 

 

Er man nødt til å vende seg mot Qiblah for å be?

Alle verdens muslimer vender seg mot den samme retningen, altså mot Ka'baen, under enhver bønn. Men om en er på reise og ikke kan bestemme retningen til Ka'baen, eller om man på grunn av sykdom ikke kan vende seg mot Ka'baen, da er man ikke nødt til å vende seg mot Qiblah. 

Altså når en reiser med tog, båt, fly, eller på andre måter, så kan man be ved å se mot den retningen man beveger seg mot, eller en hvilken som helst passende stilling vil være akseptabel

 

Hva gjør man hvis man ikke vet hvor Qiblah er?

Hvis du ikke finner Qiblah så kan du velge en retning og be.

 

Kan menn be med shorts?

Under bønnen må ens kropp være passende tildekket. Når det gjelder menn, kan dette bestemmes til et område av kroppen som begynner fra navlen ned til enden av kneet. Dermed er det lov å be i shorts så lenge hele kneet er dekket.

 

Må kvinner dekke til ansiktet mens de ber?

Når det gjelder kvinner må hele kroppen, unntatt hender og føtter, være tildekket. Likevel, når de ber hjemme eller blant andre kvinner, trenger de ikke å tildekke ansiktet.

Er det lov å kombinere bønnene?

Under visse forhold kan to bønner kombineres sammen. F.eks. kan Zohr bønnen kombineres med Asr-bønnen. På samme måte kan Maghrib-bønnen kombineres sammen med  isja-bønnen, hvis følgende betingelser blir oppfylt: 

 

 1. Hvis personen er syk. 

 2. Hvis man er under reise.

 3. Hvis det stormer eller regner.

 4. Hvis det er vanskelig å gå til moskeen på grunn av ubehag grunnet mye regn.

 

Det foretrekkes at en kombinerer den senere bønnen med den tidligere bønnen, men under uunngåelige forhold kan man kombinere den tidligere bønnen med den senere bønnen. 

Når bønnene blir sammenfattet på denne måten, er det nok å si Athan kun en gang, som da gjelder for begge bønnene. Iqamah må resiteres atskilt for hver av bønnene. 

Man må ikke glemme at Sunnat-delen av bønnen ikke er nødvendig å bli bedt når man kombinerer bønner. Likevel må man ikke unnlate å be de to Sunnat Rak'at man ber før Jumu'ah-bønnen (fredagsbønnen). 

 

Hva gjør jeg hvis jeg kommer for sent til forsamlings bønnen?

I tilfelle imamen leder 'Asr-bønnen og en tilbeder som kommer sent, ikke vet hvilken bønn som blir bedt, bør han bli med på bønnen uansett. Hvis han senere får vite at han har gått glipp av en tidligere bønn, bør han be den individuelt etter forsamlings bønnen fordi hans Asr bønn bak imam er fullgod.

Likevel hvis det kommer en tilbeder for sent, men vet hvilken bønn som blir bedt, bør han be den tidligere bønnen først og deretter delta i forsamlingsbønnen. 

Dersom bønnen allerede har startet, skal den som kommer sent, innta den posisjonen han finner forsamlingen i. For eksempel hvis de er i stående stilling, skal han starte bønnen sin i stående stilling. Hvis de kneler, skal også han slutte seg til forsamlingen i knelende stilling. Når imamen avslutter bønnen, ved å si Assalamo 'Alaikum wa Rahmatullah, og vender ansiktet sitt mot høyre og deretter mot venstre, skal vedkommende som kom sent til bønnen, gå i Qijam-stilling og fullføre de resterende Rak'at av bønnen individuelt. 

Hvem har autoritet til å lede forsamlingsbønn?

Imamen bør velges av forsamlingen, med tanke på det beste ut fra deres kunnskap, om at han er en gudfryktig person og at han kan mest av Den hellige Koranen av dem alle. Imamen kan også bli utpekt hvis det finnes en religiøs autoritet, f.eks en Khalifa. Hvem som enn blir valgt eller utpekt som imam, skal bli fulgt i bønnen, selv om noen mener at den utpekte personen ikke er verdt det. For de som tviler på en imams verdighet, bør Den hellige Profetens (saw) følgende lære være nok:

Hadhrat Abu Hurairah (må Allah være tilfreds med ham) har berettet at Den hellige Profeten (saw) har sagt:

Å be Fardh-bønn bak en hvilken som helst muslimsk Imam ernødvendig, samme om han er en gudfryktig person eller en synder, selv om han har begått en alvorlig synd.

Hva gjør jeg om imamen gjør en feil?

Dersom imamen begår en annen feiltakelse, skal en fra forsamlingen gjøre imamen oppmerksom på feilen ved å si Subhanalliih. Subhanalliih betyr "Hellig er Allah og fri for alle feil". Det gir Imamen et vink på at han har gjort en feil, og er det tilfellet, bør imamen rette på feilen. Dersom han ikke retter feilen, skal forsamlingen allikevel følge ham og ingen har rett til å være uenig med ham under bønnen. De må følge ham selv i hans feil. Likevel bør han fortelles etter bønnen om hva han gjorde feil. Deretter bør han lede forsamlingen i to tilleggsknelinger for å rette feilen, før han vender ansiktet mot høyre og venstre samtidig som han sier Assalfimo 'Alaikum wa Rahmatullah. Disse tilleggsknelinger blir kalt Sadjod-us-Sahv eller knelinger om tilgivelse.

Hvis det er en kvinne som vil rette imamens oppmerksomhet på en feiltakelse han har gjort, er hun ikke tillatt å si Subhanallah høylydt; hun skal i stedet klappe med hendene. Lyden av klappingen fra kvinnen bringer imamen det budskap at han har gjort en feiltakelse. I tilfellet hvor det er en kvinne som er Imam, kan kvinnene rette hennes oppmerksomhet mot en feil ved enten å resitere verset riktig eller ved å si Subhanallah, avhengig av hvilken feil det er.

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM ABLUSJON

Hva gjør man dersom man ikke har tilgang til vann?

Ablusjon med vann er obligatorisk under normale omstendigheter, når en har god helse og når bruk av vann ikke er medisinsk farlig. Dessuten bør rent vann være lett å få tak i. Hvis en blir syk, slik at en ikke kan bruke vann, eller det er vanskelig å få tak i vann, erstattes (Wudhu) renselse av noe som kalles Tajammum. Les mer om hvordan du gjør tajammum her.

Må man vaske føttene selv om man har på sokker?

Hvis man etter en renselse, tar på seg sokker, så er det ikke nødvendig å vaske føttene inntil 24 timer, når en utfører renselse. I stedet bør man fukte hendene som man så stryker over sokkene. Dette bør betraktes som et alternativ til vask av føtter. Hvis man er på reise, så gjelder denne tillatelsen i tre dager. 

 

Når er obligatorisk med et bad istedenfor ablusjon?

Det å ta et bad har alltid vært oppmuntret og befordret i Islam. Islam legger ikke kun vekt på renslighet av sjelen, men også av kroppen. Likevel er det i noen situasjoner forutsetningen for å be en bønn. Følgende situasjoner nødvendiggjør et bad, og renselse er ikke nok. 

 • I KVINNENS TILFELLE ALENE 

  • Etter hver menstruasjon når blodstrømmen har stoppet opp helt.

  • Etter en barnefødsel når blødningen har stoppet helt. Merk: Under disse blødningsperiodene er det ikke krav til kvinnene om at de må be bønnen. 

 • MENN OG KVINNER TIL SAMMEN 

  • Etter sæduttømming eller orgasme, samme hva som er årsaken. Det samme gjelder uttømming under søvn

  • Seksuell kontakt mellom mann og kvinne, selv uten utbrudd og samme hvor kortfattet den er.

  • Alle ikke-muslimer som blir muslimer, er pålagt å ta et bad og starte et nytt, friskt liv som muslim. 

ANDRE SITUASJONER HVOR ET BAD ER NØDVENDIG 

Hvert nyfødt barn må bades, og også kroppen til hver person som har gått bort må bli vasket før begravelsesbønnen. Likevel er det unntak for de som blir drept i krig eller myrdet på annen måte, og deres kropp vaskes ikke. Bortsett fra de grunnene som gjør et bad nødvendig, la Den hellige Profeten (saw) stor vekt på å bade hver fredag, på feiringene til 'id og like før en skal utføre hajj. 

I alle slike tilfeller hvor bading blir obligatorisk, kan man verken utføre bønnen uten å bade, gå inn i en moske eller resitere Koranen. For kvinner er det unntak under deres perioder så langt det gjelder resitasjon av Den hellige Koranen. De kan lese Koranen, men de er rådet til å ikke ta på den med nakne hender. 

Ofte stilte spørsmål om bønn
Ofte stilte spørsmål om ablusjon
bottom of page