top of page

1  Intensjon

00:00 / 00:13

Niyyah er intensjonen til å utføre bønn og er en essensiell del av bønnen. En skal ha en intensjon om hvilken type bønn en skal be, Fardh, Sunnah, Nafl, osv. og hvor mange Rak'at.

Vend deg mot Mekka. Ved bønn i forsamling steller man seg i en rekke sammen med de andre tilbederne, bak imamen. Rekkene må være rette og tilbederne skal stå skulder til skulder, men ikke i en slik stilling at de andre blir forstyrret.  

Niyyah.png
FREMGANGSMÅTE

2  Takbīr

Takbeer.png
00:00 / 00:02

Translitterasjon:

Allāho akbar

Oversettelse:

Allah er størst​

اللّٰہُ   اَکۡبَرُ

Under bønnen skal en konsentrere seg konstant om bønnen og ta vekk alle andre tanker. Bønnen starter med Takbīr. Takbīr gjentas flere ganger i løpet av bønnen f.eks da imamen hever begge hendene på høyde med øreflippene og sier Allāho Akbar. Alle tilbederne gjør det samme, og når man ber bak en imam så skal man alltid følge imamens handlinger med et lite sekunds mellomrom.

3  Qijam (stående stilling)

Etter takbeer senkes hendene og foldes over brystet slik at høyre arm kommer over den venstre. Denne stillingen kalles qiyyam.

Anerkjenne at din oppmerksommhet er vendt mot Gud

Etter å ha sagt Takbeer, blir følgende resitert individuelt i stillhet.

 وَجَّہۡتُ وَجۡہِیَ لِلَّذِیۡ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ حَنِیۡفًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ

Translitterasjon:

Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikin.

 

Oversettelse:

Jeg har sannelig vendt min oppmerksomhet i all oppriktighet til det vesenet, som har skapt himlene og jorden. Og jeg er ikke en av avgudsdyrkerne. (6:80)

Qiyyam.png

Tha-na

Nå skal følgende lovprisning, kalt Thana, bli resitert individuelt i stillhet.

00:00 / 00:13

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

Translitterasjon:

Subhanakallah-humma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta‘ala jadduka wala ilahaghairuk.

 

Oversettelse:

Hellig er Du, Å Allah, og all lovprisning tilkommer Deg (alene); velsignet er Ditt navn og opphøyd er Din status. Og ingen er tilbedelsesverdig unntagen Deg alene.

Ta-awwuth

Etter å ha resitert Thana - resiteres Ta-awwuth i stillhet.

00:00 / 00:06

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Translitterasjon:

A‘udhu billahi minash-shaitanir-rajim.

Oversettelse:

Jeg søker tilflukt hos Allah, mot Satan den forbannede

Bismillah

Etter Ta-awwuth blir Bismillah resitert i stillhet eller høylydt av imamen, resten av forsamlingen resiterer den likevel stilltiende.

00:00 / 00:05

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

Translitterasjon:

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.

Oversettelse:

I Allahs navn, den mest Nåderike, den evig Barmhjertige

Sura Al-Fatihah

I noen bønner, f.eks Fajr, Maghrib og Isja, resiterer imamen dette høyt. I de andre bønnene, Zohar og Asr, resiterer både imamen og tilbederne, som følger ham, i stillhet. Når imamen resiterer dette høyt, skal tilbederne repetere det imamen resiterer i stillhet - vers for vers, under de korte pausene mellom versene etter etter at lmamen har resitert.

00:00 / 00:37

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۲﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۳﴾ مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ﴿۴﴾ اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ ؕ﴿۵﴾ اِہۡدِ نَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۙ﴿۶﴾۶

صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ ۬ۙ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ٪﴿۷﴾۷ 

Translitterasjon:

Al-hamdu lillahi Rabbil ‘alamin. - Ar-rahmanir-Rahim. - Maliki yaumiddin.

Iyyaka na‘budu wa iyyaka nasta‘in. - Ihdinas-sirat al-mustaqim.

Siratalladhina an‘amta ‘alai-him, ghairil maghdubi ‘alaihim wa lad dallin.

Oversettelse:

All lovprisning tilkommer (alene) Allah, verdenenes Herre, Den nåderike, Den barmhjertige, dommedagens Hersker, Deg alene tilber vi, og hos Deg (alene) søker vi hjelp. Led oss på den rette vei, veien til dem Du har vist Din nåde, ikke til dem som har pådratt seg (Din) vrede, og ikke de villfarnes. (1:1)

Amin

På slutten av Sura Al-Fatihah, skal tilbederne si Amin høyt - noe som betyr "Å Allah! Bønnhør oss".

Valgfrie vers fra Den hellige Koranen

Du resiterer deler av Den hellige Koranen (hvis du ber bak imamen, er det han som vil resitere), minst tre vers eller et lite kapittel. Dersom imamen resiterer, så skal ikke tilbederne resitere, hverken høyt eller i stillhet. For eksempel surah Al-Ikhlas (30:112): 

00:00 / 00:14

قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ۚ﴿۲﴾  اَللّٰہُ الصَّمَدُ ۚ﴿۳﴾  لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ۙ﴿۴﴾۴

وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ ٪﴿۵﴾۵

Translitterasjon:

Qul Hu wallåhu Ahad. Allahus-Samad; Lam jalid wa lam jolad. Walam jakollaho kufuwan ahad.

Oversettelse:

I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige. Si: Han er den Eneste. Allah, den Uavhengige. Han avler ikke, heller ikke er Han født, og ingen er Hans like.

Hadith

Al-Masjid_AL-Nabawi_800x600.jpg

Det er viktig for alle medlemmer i forsamlingen at de ikke distraherer andre tilbedere.

En av Den hellige Profetens (saw) følgere, Hadhrat lbiidah ibn Samit (Allahs fred være med Ham), beretter at en gang da Den hellige Profeten (saw) ledet Fajr-bønn, fant han det vanskelig å resitere vers fra Den hellige Koranen på grunn av mumling bak ham. Når bønnen var ferdig, spurte Den hellige Profeten (saw) sine følgere om de resiterte versene fra Den hellige Koranen etter ham.


Deres svar var bekreftende og Den hellige Profeten (saw) sa:

 

"Ikke resiter versene fra Den hellige Koranen etter imamen, bortsett fra resitasjonen av surah Al-Fatihah, fordi Surah Al-Fatihah er en fast del av Salat".

4  Ruku (bøye seg stående)
 

Ruku.png

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمُ

Etter endt resitasjon går du eller imamen fra stående stilling til bøyd stilling, ved å si Allāho Akbar. Denne stillingen heter Ruku. De andre tilbederne følger imamen. I denne stillingen skal din høyre hånd presse høyre kne og din venstre hånden presse venstre kne. Den øvre del av kroppen, fra midjen til hodet, holdes horisontalt med bakken.

I den denne stillingen skal følgende Tasbīh resiteres individuelt i stillhet, tre ganger eller flere ganger, men antallet må være et oddetall:

00:00 / 00:04

Translitterasjon:

Subhana Rabbiyal ‘Azim.

Oversettelse:

Hellig er min Herre, den aller Største.

5  Tasmih (stående stilling med hender på sidene)

00:00 / 00:03

Deretter retter du deg opp og står med armene langs sidene. Når du setter i gang denne bevegelsen, resiterer du Tasmih i stillhet. Dersom du ber bak en imam vil han resitere dette høyt som er en indikasjon for tilbederne på at han har forandret stilling fra bøyd til stående stilling. Tasmih lyder slik

سَمِعَ اللّٰہُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

Translitterasjon:

Sami‘allāhu liman hamidah

Oversettelse:

Allah hører på den som lovpriser Ham.

Tahmid

Som et svar på dette følger forsamlingen imamen og skifter stilling og resiterer Tahmid i stillhet. Denne oppreiste stillingen ender med resitasjon av Tahmid:

00:00 / 00:08
Skjermbilde%202021-04-20%20kl.%2023.29_e

Translitterasjon:

Rabbana walakal-hamd, hamdan kathiran Tayyiban Mubarakan fih.

Oversettelse:

Vår Herre, all lovprisning tilkommer Deg (alene), lovprisninger som er rundhåndet, rene og velsignede.

Niyyah.png

6  Sajdah (Bøye seg ned på bakken)
 

00:00 / 00:04

Deretter sier man Allähu akbar i stillhet og går ned i den knelende kalt sajdah. Dersom man ber bak en imam sier imamen Allähu akbar høyt. Man plasserer knærne på bakken, deretter begge hendene og til slutt hodet. I denne stillingen skal knærne, hendene, nesen og pannen til tilbederen berøre bakken. Hodet skal være plassert på bakken mellom hendene. Armene skal hverken berøre bakken eller sidene på tilbederen.

Fingrene blir holdt sammen og peker mot Ka'baen. Føttene skal være plantet i bakken slik at tærne er bøyd i retning mot Ka'baen.I denne stillingen skal Tasbīh som er gitt nedenfor, resiteres individuelt i stillhet, tre eller flere ganger, men antallet må være et oddetall.

Det å falle ned på jorda er en stilling av ytterst ydmykhet, underkastelse og hjelpeløshet slik at man styrter hjertet sitt framfor Allah, den Allmektige, og ber om Hans tilgivelse. Det bør også legges merke til at under Ruku og Sajdah stilling, har Den hellige Profeten (saw) forbudt resitasjon av ethvert vers av Den hellige Koranen

Translitterasjon:

Subhana Rabbi yal Aa'la.

Oversettelse:

Hellig er min Herre, den Opphøyde.

sujood.png
Skjermbilde 2021-07-02 kl. 22.14.33.png

7  Jilsa (sittende stilling)
 

00:00 / 00:13

Deretter sier man Allähu akbar i stillhet og går opp i den sittende stillingen kalt jilsa. Dersom man ber bak en imam sier imamen Allähu akbar høyt. Man reiser hodet sitt og deretter hendene fra bakken. Når tilbederen sitter i denne stillingen, sprer vedkommende venstrefoten horisontalt på bakken og hviler på den, mens høyre fot er plassert på bakken i en perpendikulær stilling med tærne pekende mot Ka'baen. Hendene er plassert på lårene med fingrene pekende mot Ka'baen, nær knærne. I denne stillingen blir denne bønnen resitert i stillhet:

Translitterasjon:

Allahum-maghfir li warhamni wahdini wa ‘afini warfa‘ni wajburni warzuqni.

Oversettelse:

Herre tilgi meg, og vis meg nåde og veiled meg, og gi meg sikkerhet og opphøy
min status, og gjør godt mine feil, og forsyn meg.

sitte.png

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْفَعْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي 

8  Sajdah (Bøye seg ned på bakken)
 

sujood.png
00:00 / 00:04

Etter jilsa sier man Allähu akbar i stillhet og går ned i den knelende stillingen igjen. Dersom man ber bak en imam sier imamen Allähu akbar høyt. Tasbīh blir resitert tre eller flere ganger, men antallet må være et oddetall.

 

I hver Rak'at er det alltid to knelinger. Etter slutten av andre kneling er en Rak'at ferdig.

Translitterasjon:

Subhana Rabbi yal Aa'la.

Oversettelse:

Hellig er min Herre, den Opphøyde.

Skjermbilde 2021-07-02 kl. 22.14.33.png

Før Qa`dah: Etter å si Allāho Akbar en gang til, leder imamen forsamlingen i stående stilling for å påbegynne andre Rak'at som blir utført på akkurat samme måte som første Rak' at.

Likevel blir ikke Thana og Ta-awwuth resitert i andre Rak'at, da dette kun gjennomføres i første rak'at.

9  Qa’dah (sittende stilling)

Etter andre kneling setter man seg ned på samme måte som man sitter i jilsa. Denne sittende stillingen på slutten av andre Rak'at blir kalt Qa'dah.

Tasja-hod (sittende stilling)

Under denne stillingen blir Tasja-hod resitert i stillhet, som er som følger. Det bør legges merke til at under resitasjon av Tasja-hod, når tilbederen kommer til uttrykket Ashhadu alla ilaha illallahuwa, skal vedkommende reise pekefingeren på høyre hånd, og senke den tilbake så snart  tasja-hod er resitert.

00:00 / 00:36
Skjermbilde 2021-07-01 kl. 23.04.13 kopi.png
Tahassud.png

Translitterasjon:

Attahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, Assalamu ‘alaika ayyuhan-Nabiyyu wa Rahmatullahi wa Barakatuh, Assalamu ‘alaina wa ‘ala ibadillahis-Salihin. Ashhadu alla ilaha illallahuwa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa Rasuluh

 

Oversettelse:

Alle hilsninger tilhører Allah og alle bønner og alt som er rent. Fred være med deg, Å Profet, og Allahs nåde og Hans velsignelser; og fred være med oss og alle Allahs rettvise tjenere. Jeg bevitner at ingen er tilbedelsesverdig unntagen Allah, og jeg bevitner at Muhammad er Allahs tjener og Sendebud.

Durōd

Etter å ha resitert Tasjahhud, blir påkallingen om barmhjertighet overfor Den hellige Profeten Muhammad (saw), kalt Durōd og noen andre bønner resitert i stillhet.

00:00 / 00:45
Skjermbilde 2021-07-01 kl. 23.11.44.png

Translitterasjon:

Allahummasalli ‘ala Muhammadin wa ‘alaaliMuhammadin kamasallaita ‘ala Ibrahima wa ‘alaali Ibrahima innaka Hamidum-Majid. AllahummaBarik ‘ala Muhammadin wa ‘alaali Muhammadin kama Barakta ‘ala Ibrahima wa ‘alaali lbrahimainnakaHamidum-Majid.

Oversettelse:

Velsign, Å Allah, Muhammad og Muhammads folk, slik Du velsignet Abraham og Abrahams folk. Du er sannelig den Prisverdige, den Majestetiske. Gi lykke, Å Allah, til Muhammad og til Muhammads folk, slik Du ga lykke til Abraham og til Abrahams folk. Du er sannelig den Prisverdige, den Majestetiske.

Sunnah

Al-Masjid_AL-Nabawi_800x600.jpg

Det er berettet i tradisjonsbøker at Den hellige Profeten (saw) pleide å lukke fingrene på høyre hånd, lot tommelen og pekefingeren være fri og plasserte hånden på høyre kne og reiste pekefingeren når han resiterte Ashhadu alla ilaha illallahu.

 

Deretter lot han fingeren falle til dens originale posisjon så snart han hadde resitert den. Fingrene på venstre hånd forble rette på det venstre kneet.

Utvalgte bønner

Påkallingen, Durōd, blir fulgt av en eller flere bønner. Noen av dem er nevnt nedenfor:

00:00 / 00:15
Skjermbilde 2021-07-01 kl. 23.14.18.png

Translitterasjon:

Rabbanaatina fiddunyahasanatan wa fil akhiratihasanatan waqina adhabannar.(2:202)

Oversettelse:

Vår Herre, gi oss gode ting i denne verden, og gi oss gode ting i den kommende (også), og frels oss fra Ildens straff. (2:202)

00:00 / 00:22
Skjermbilde 2021-07-01 kl. 23.17.51 kopi.png

Translitterasjon:

Rabbij‘alni muqimas-Salati wamin dhur-riyyati.Rabbana wa taqabbal du‘a’. Rabbanaghfir li wali-walidayya wa lil-mu’minina yauma yaqumulhisab. (14:41-42)

Oversettelse:

Min Herre, gjør meg i stand til å opprettholde bønnen (regelmessig) og (også) mine barn. Vår Herre, (skjenk oss Din nåde) og motta min bønn. Vår Herre, tilgi meg og mine foreldre og de troende på den dag, da dommen vil finne sted. (14:41-42)

10  Taslim (sittende stilling)
 

00:00 / 00:07

Etter å ha resitert en eller flere av de utvalgte bønnene, snur du ansiktet mot høyre og sier Assalamo 'Alaikum wa Rahmatullah, som betyr "fred være med deg og Allahs barmhjertighet". Deretter snur du ansiktet mot venstre og repeterer Assalamo 'Alaikum wa Rahmatullah, for å markere slutten på bønnen. Ber du bak en imam gjør forsamlingen det samme.

Dersom bønnen som blir utført ikke er av to Rak'at, men av tre eller fire Rak'at, så blir den sittende stillingen, Qa'dah-stillingen, på slutten av andre Rak'at forkortet og tilbederen resiterer kun til og med Tasjahhud. Etter å ha resitert Tasjahhud, sier imamen Allāho Akbar, som indikerer slutten av andre Rak'at og påbegynnelsen av tredje Rak'at, opptar Qijam-stillingen, og :fullfører tredje Rak'at akkurat slik han gjorde andre Rak'at. Hele forsamlingen følger ham. Hvis bønnen inneholder tre Rak'at, for eksempel Maghrib-bønnen, skal imamen etter den andre knelingen av tredje Rak'at sitte i Qa'dah-stillingen, resitere Tasjahhud og Durōd og noen andre bønner i stillhet og si Assalamo 'Alaikum wa Rahmatullah for å markere slutten på bønnen. Hele forsamlingen følger hans bevegelser og resiterer det samme i stillhet.

Hvis bønnen inneholder fire Rak'at, slik som Zohr, Asr og lsja, opptar ikke imamen Qa'dah-stillingen på slutten av tredje Rak'at, men leder umiddelbart forsamlingen inn i Qijam av fjerde Rak'at. Det er kun etter den andre knelingen av fjerde Rak'at at imamen sitter i Qa'dah-stilling. I denne Qa'dah som blir kalt den endelige Qa 'dah, resiterer de Durōd og bønner etter Tasjahhud. Deretter ender de bønnen ved å si Assalamo 'Alaikum wa Rahmatullah, mens de vender ansiktet mot høyre og mot venstre, som tidligere forklart.

Følgende punkter bør legges merke til:

 • Hvis det er den endelige Qa'dah, skal Tasjahhud og Durōd og noen andre bønner resiteres. Hvis det ikke er den endelige Qa'dah, skal bare Tasjahhud bli resitert og etter å si Allāho Akbar begynner den neste Rak' at.

 • Hvis bønnen som blir utført, inneholder to Rak'at, er Qa'dah etter den andre Rak'at den endelige Qa'dah.

 • Hvis det er en bønn som inneholder tre Rak'at, er Qa'dah på slutten av tredje Rak'at den endelige Qa'dah.

 • Hvis det er en bønn som inneholder fire Rak'at, er Qa'dah på slutten av fjerde Rak'at den endelige Qa'dah.

salam.png

ETIKETTER FOR BØNN

 

HVORDAN BØNNEN ER SATT OPP

Salat består av enheter. Hver enhet er kalt en Rak'at. Det fins to Rak'at-, tre Rak'at-· og fire Rak'at-bønner av Fardh, altså den obligatoriske delen av bønnen. Hver enhet eller Rak'at består av disse følgende vesentlige samvirkende delene:

 1. Den stående stillingen, kalt Qijam.

 2. Den bøyde stillingen med hendene på knærne, kalt Ruku'.

 3. Den stående stillingen igjen med hend.ene langs sidene, kalt Qama.

 4. Den knelende stillingen kalt Sadjdah. Det er to knelinger i en Rak'at.

 5. Djilsa: Den sittende stillingen mellom de to knelingene.

 6. Qa 'dah: Den sittende stillingen etter de to knelingene.

FAKTORER SOM UGYLDIGGJØR BØNNEN

 • Dersom ablusjonen forfaller.

 • Dersom man spiser eller drikker under bønnen.

 • Dersom man snakker eller svarer noen mens man ber.

 • Dersom man ler under bønnen.

 • Dersom man vender ansiktet til siden mens man ber.

QIBLAH RETNING

Alle verdens muslimer vender seg mot den samme retningen, altså mot Ka'baen, under enhver bønn. Denne retningen kalles også for Qiblah. Dersom man er på reise og ikke kan bestemme retningen til Ka'baen, eller om man på grunn av sykdom ikke kan vende seg mot Ka'baen, da er man ikke nødt til å vende seg mot Qiblah. Dersom man reiser med tog, båt, fly, eller ikke kjenner til hvor Ka'baen er, så kan man be ved å be i den retningen man beveger seg mot, eller en hvilken som helst retning.

 

KLESKODE UNDER BØNN

Under bønnen må ens kropp være passende tildekket.

Når det gjelder menn, kan dette bestemmes til et område av kroppen som begynner fra navlen ned til enden av kneet. 

Når det gjelder kvinner må hele kroppen, unntatt hender og føtter, være tildekket. Likevel, når de ber hjemme eller blant andre kvinner, trenger de ikke å dekke til ansiktet.

INDIVIDUELL BØNN

Selv om bønnen ikke blir utført i en forsamling, men individuelt, blir den utført på akkurat samme måte som da en imam leder bønnen, bortsett fra at det imamen resiterer høylydt, ikke blir resitert høylydt av den individuelle tilbeder. Han resiterer alt i stillhet uten å heve stemmen sin. For eksempel når han resiterer sura al-Fatihah, eller sier Allāho Akbar, Sami' Allāho liman Hamidah og Assalamo 'Alaikum, resiterer han alt dette stilltiende.

ETIKETTER FOR BØNN I FORSAMLING

Hver muslim er fordret til å be Fardh-delen av hans bønn i en forsamling. Moskeer er blitt bygget med formål som forsamlingsbønn. En hadith (tradisjon) forteller oss at belønningen for å be en forsamlingsbønn, er tjuesyv ganger mer enn om man ber individuelt. Imamen bør velges av forsamlingen, med tanke på det beste ut fra deres kunnskap, om at han er en gudfryktig person og at han kan mest av Den hellige Koranen av dem alle. Imamen kan også bli utpekt hvis det finnes en religiøs autoritet, f.eks en Khalifa. Hvem som enn blir valgt eller utpekt som imam, skal bli fulgt i bønnen, selv om noen mener at den utpekte personen ikke er verdt det.

 

Hadhrat Abu Hurairah (må Allah være tilfreds med ham) har berettet at Den hellige Profeten (saw) har sagt: Å be Fardh-bønn bak en hvilken som helst muslimsk imam er nødvendig, samme om han er en gudfryktig person eller en synder, selv om han har begått en alvorlig synd.

DERSOM MAN KOMMER FOR SENT TIL FORSAMLINGSBØNN

I tilfelle imamen leder 'Asr-bønnen og en tilbeder som kommer sent, ikke vet hvilken bønn som blir bedt, bør han bli med på bønnen uansett. Hvis han senere får vite at han har gått glipp av en tidligere bønn, bør han be den individuelt etter forsamlings bønnen fordi hans Asr bønn bak imam er fullgod.

Hvis en tilbeder kommer for sent, men vet hvilken bønn som blir bedt, bør han be den tidligere bønnen først og deretter delta i forsamlings bønnen. 

Dersom bønnen allerede har startet, skal den som kommer sent, innta den posisjonen han finner forsamlingen i. For eksempel hvis de er i stående stilling, skal han starte bønnen sin i stående stilling. Hvis de kneler, skal også han slutte seg til forsamlingen i knelende stilling. Når imamen avslutter bønnen, ved å si Assalamo 'Alaikum wa Rahmatullah, og vender ansiktet sitt mot høyre og deretter mot venstre, skal vedkommende som kom sent til bønnen, gå i Qijam-stilling og fullføre de resterende Rak'at av bønnen individuelt. 

DERSOM MAN SLUTTER SEG TIL FORSAMLINGSBØNN ETTER RUKU, MÅ RAK'ATEN GJENTAS.

Hvis en som kommer sent og slutter seg til forsamlingen før eller under Ruku ', anses det for at han har fullført denne Rak'at og han trenger ikke å be den igjen på slutten av bønnen. Hvis han kommer sent til både den innledende stående stillingen (Qijam), og den bøyde stillingen (Ruku ') og slutter seg til forsamlingen senere i Rak'at, må han be hele Rak'aten på nytt på slutten av bønnen når Imaimen har gjort begge hilsningene.

IKKE TILLATT Å PÅBEGYNNE SUNNAT- ELLER NAFL-BØNN DERSOM FORSAMLINGSBØNN HAR STARTET

Straks forsamlingsbønnen har startet, skal en ikke påbegynne Sunnat- eller Nafl-bønn. Hvis en allerede ber Sunnat-bønn når imamen påbegynner bønnen, og man befinner seg midt i en rekke som følger imamen i forsamlingsbønnen, skal man umiddelbart avslutte bønnen og slutte seg til forsamlingen. Hvis man ber sin Sunnat-eller Nafl-bønn borte fra forsamlingen og tror at man kan slutte seg til forsamlingen uten å miste så mye av første Rak'at, kan man fullføre bønnen; hvis ikke, bør man straks avslutte bønnen og heller slutte seg til forsamlingen.

IKKE Å LØPE FOR Å REKKE FORSAMLINGSBØNN

Dersom bønnen allerede har startet, er det forbudt for en tilbeder å løpe for og rekke å slutte seg til forsamlingen.

DERSOM IMAMEN RESITERER FEIL ELLER GLEMMER VERS FRA KORANEN

Hvis feilen er en uriktig resitasjon av Den hellige Koranen, eller at imamen har glemt vers av Den hellige Koranen, kan hvem som helst i forsamlingen, som klart husker det riktig, minne imamen ved å resitere det korrekte verset med en klar og hørbar stemme.

DERSOM IMAMEN GJØR EN ANNEN FEIL

Dersom imamen begår en annen feiltakelse, skal en fra forsamlingen gjøre imamen oppmerksom på feilen ved å si SubhanAllah. SubhanAllah betyr "Hellig er Allah og fri for alle feil". Det gir imamen et hint om at han har gjort en feil, og er det tilfellet, bør imamen rette på feilen. Dersom han ikke retter feilen, skal forsamlingen allikevel følge ham og ingen har rett til å være uenig med ham under bønnen. De må følge ham selv i hans feil. Likevel bør han fortelles etter bønnen om hva han gjorde feil. Deretter bør han lede forsamlingen i to tilleggsknelinger for å rette feilen, før han vender ansiktet mot høyre og venstre samtidig som han sier Assalamo 'Alaikum wa Rahmatullah. Disse tilleggsknelinger kalt Sadjod-us-Sahv eller knelinger om tilgivelse.

IMAMEN BØR IKKE FORLENGE FORSAMLINGSBØNNEN

Imamen bør ikke forlenge forsamlingsbønnen i den grad at tilbederne som ber med ham blir trette. Han bør ha i tankene at det kan finnes eldre mennesker eller svake og syke mennesker i forsamlingen, og også mennesker som skal gjøre noe annet etter bønnen.

ETIKETTER FOR KVINNER

KVINNENE STÅR BAK MENNENE

Ut fra respekt for kvinnenes ærbarhet og heder, er de ikke tilrådet å stå foran menn i bønnen. På grunn av dette er rekkene til kvinnene alltid bak mennenes rekker. Dette gir kvinnene full frihet til å be deres bønn i de bakerste rekkene uten å bli brydd av mennenes tilstedeværelse. Det er å foretrekke og ha en atskilt innhengning for kvinnene.

EN KVINNE KAN LEDE BØNN I EN FORSAMLING AV KVINNER

Som følge av det som står ovenfor kan ikke en kvinne kan lede en forsamling av menn. Men kan hun lede en kvinneforsamling. Dette betyr at hun kan lede en forsamling som også har barn av hvilket som helst kjønn blant tilbederne.

INGEN BØNNEROP (azān) FØR EN KVINNELIG FORSAMLINGSBØNN

Kvinnene trenger ikke å si azān før deres forsamlingsbønn. Den kvinnelige imamen står i midten av første rekke, ifølge vanlig tro, og ikke foran, slik tilfellet er med en mannlig Imåm.

DERSOM IMAMEN GJØR EN ANNEN FEIL

Hvis en kvinne vil rette imamens oppmerksomhet på en feiltakelse han har gjort, skal hun klappe med hendene. Lyden av klappingen fra kvinnen bringer imamen det budskap at han har gjort en feiltakelse.

 

I tilfellet hvor det er en kvinne som er imam, kan kvinnene rette hennes oppmerksomhet mot en feil ved enten å resitere verset riktig eller ved å si SubhanAllah, avhengig av hvilken feil det er.

ETIKETTER FR BØNN
FORSAMLING
bottom of page